Transparency International’s EU chapters and local partners - joint address to EU leaders


Civil society groups from across the EU urge the European Council, Parliament and the Commission to prioritize anti-fraud and anti-corruption measures for the funds that will be disbursed through the next round of financing.

The next seven-year European Union (EU) budget – the ‘MFF’ – and COVID-19 recovery funds are at risk of abuse unless open, data-driven and participatory oversight mechanisms to protect public contracts are put in place, said 27 civil society organizations in a joint address to EU leaders.

Signatories ask EU leaders to complement ambitious financing plans with anti-corruption provisions, measures to increase the amount and quality of public contracting data as well as participatory control mechanisms.

Chapterele Transparency International din UE și partenerii locali ai acestora – scrisoare deschisă către liderii Uniunii


Reprezentanții societății civile îndeamnă Consiliul European, Parlamentul și Comisia Europeană să acorde prioritate măsurilor anti-fraudă și anti-corupție pentru fondurile care vor fi decontate în următoarea rundă de finanțare.

Bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani și fondurile de recuperare post COVID-19 sunt expuse riscului de abuz, dacă nu sunt instituite mecanisme de supraveghere deschise și participative care pot proteja contractele publice, arată 27 de organizații ale societății civile,într-o scrisoare comună adresată liderilor UE.

Semnatarii scrisorii cer liderilor Uniunii Europene să completeze planurile ambițioase de finanțare cu măsuri anti-corupție - menite să crească atât cantitatea cât și calitatea datelor privind contractele publice - precum și cu mecanisme de control participativ.

Integrity Pacts - a tool for preventing corruption in public contracting


Each year, governments spend huge sums of money on public procurement – funding roads, bridges, schools, water and power supply, other community improvements… But with these vast expenditures, opportunities for corruption are rife.

Integrity Pacts were developed as a tool for preventing corruption in public contracting.

In 11 countries across the EU, Transparency International and the European Commission are piloting ‘Integrity Pacts’ – a collaborative approach to public procurement.

Fifteen civil society organizations have been involved in the pilot Integrity Pacts project, including Transparency International Romania and Institutul pentru Politici Publice.

Pactele de Integritate ajută la prevenirea corupției în contractele publice


În fiecare an sunt cheltuite sume uriașe pentru achiziții publice – finanțarea unor lucrări pentru drumuri publice, școli, alimentare cu apă și energie electrică sau alte investiții publice… O data cu astfel de cheltuieli vaste înfloresc și ocaziile pentru corupție.

Pactele de Integritate au fost dezvoltate ca un instrument de prevenire a corupției în contractile publice.

În 11 țări din Uniunea Europeană, Transparency International și Comisia Europeană derulează proiectul pilot “Pactele de Integritate” – o abordare colaborativă în achizițiile publice.

În acest proiect sunt implicate 15 organizații ale societății civile, inclusiv Transparency International Romania și Institutul pentru Politici Publice.

Launching two monitoring reports through the Integrity Pacts’ project


Transparency International Romania and the Institute for Public Policy will launch two monitoring reports elaborated through the project Integrity Pacts - Civil control mechanisms for safeguarding the EU funds - Phase 2, funded by the European Commission.

The event will take place Wednesday, 4th of March, at Impact Hub Universitate, Tudor Arghezi street, from 14:00 to 16:00.

During the event will be presented the two reports, having as main theme the way of carrying out the public procurements in the next projects:

  • Increasing the coverage and inclusion of the property registration system in rural areas in Romania, implemented by ANCPI, funded though the Regional Operational Programme (POR) 2014-2020.
  • E-cultura: The digital library of Romania, implemented by the Ministry of Culture, funded though the Competitiveness Operational Programme (POC) 2014-2020.

The Integrity Pacts are a corruption prevention tool, promoting an efficient management of public contracts. The project is initiated by Transparency International, proposed by The European Commission for increasing the efficiency and transparency in public procurements and is now implemented in 11 EU member states.

Integrity Pacts - monitoring reports


Transparency International Romania and the Institute for Public Policy, implementing together the project Integrity Pacts - Civil control mechanisms for safeguarding the EU funds - Phase 2, launched Wednesday, 4th of March 2020, two monitoring reports. The project is funded by the European Commission.

The event took place Wednesday, 4th of March 2020, and brought together many representatives from public institutions, NGOs and public procurement experts.

The two reports have as main theme the way of carrying out the public procurements in the next projects:

The first independent monitoring report issued through the Integrity Pacts

Transparency International Romania and the Institute for Public Policy launch today the first independent monitoring report resulted after signing the Integrity Pact with the National Agency for Cadaster and Real Estate Advertising (ANCPI)

Launching the first independent monitoring report of the E-cultura project

Transparency International Romania and the Institute for Public Policy published today 25th of June 2019 the first independent monitoring report based on the Integrity Pact signed with the Ministry of Culture and National Identity (MCNI).

Integrity Pacts Workshop, Bruxelles


On October 10 2019, within the European Week of Regions and Cities, took place the workshop “Civil society helping to bring ESIF closer to citizens”. In the foreground of the event was the project Integrity Pacts - civilian control mechanisms for safeguarding EU funds. The workshop was moderated by our colleague, Irina Lonean, Transparency International Romania’s project coordinator.

Speakers included representatives of Managing Authority of the Region of Attica (Greece), Slovenian Ministry of Health, Transparency International Slovenia and National Agency for Cadastre and Land Registration – ANCPI (Romania).
The workshop created a proper framework for participants’ interactions, for the exchange of good practices obtained during the project implementation. The activity was also attended by representatives from the other countries that develop the Integrity Pacts project and who presented their perspectives and experiences on the proposed topics.

Rapoarte de monitorizare lansate în cadrul proiectului Pactele de Integritate


Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice au lansat miercuri, 4 martie 2020, două rapoarte de monitorizare elaborate în cadrul proiectului Pactele de Integritate– mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE”, finanțat de Comisia Europeană.

Evenimentul a avut loc miercuri, 04 martie 2020, între orele 14:00-16:00 şi s-a bucurat de prezenţa a numeroşi reprezentanţi din instiuţii publice, organizaţii neguvernamentale, specialişti în achiziţii publice.

Cele două rapoarte au ca temă modul de desfășurare a achizițiilor publice din proiectele:

Pagini