Despre monitorii independenti

Cine sunt şi ce monitorizează

În cadrul proiectului derulat la nivel european “Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene”, Transparency International Romania şi Institutul pentru Politici Publice monitorizează implementarea Pactelor de Integritate în cadrul a două proiecte finanţate din fonduri europene. Cele două proiecte au ca beneficiari Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

Transparency International Romania este organizație neguvernamentală recunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru activitatea derulată în vederea dezvoltării unei culturi sociale a integrității. Înfiinţată în 1999 și afiliată Transparency International - coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei, Transparency International Romania şi-a dezvoltat treptat portofoliul, prin: promovarea standardelor etice şi de integritate în sectorul privat (Centrul de Integritate în Business); dezvoltarea de programe pentru întărirea capacităţii anticorupţie a instituţiilor publice (Buna guvernare în instituțiile publice); elaborarea de politici pentru justiție la nivel global (Centrul de Expertiză în Justiție).

În cadrul Asociației au fost elaborate peste 120 de studii și ghiduri având ca tematică etica, integritatea, transparența decizională, politici publice, dintre care amintim: Studiul privind Sistemul Național de Integritate din România (trei ediții); Raportul Național asupra corupției; Raport global asupra corupției ( 2009-2005); Report on Whistleblowing in Romania; Ghid de integritate în execuția contractelor derulate cu fonduri europene. De asemenea, peste 40 de politici publice și acte normative elaborate și promovate de Asociație au fost adoptate de autorități.

Mai multe informaţii despre Transparency International Romania găsiţi aici: www.transparency.org.ro

Mai multe informaţii despre Institutul pentru Politici Publice găsiţi aici: www.ipp.ro

 

Rolul monitorului independent

Entitatea desemnată ca monitor extern are rolul de a se asigura că Pactul de Integritate este respectat, că ofertanții şi autoritățile contractante îşi îndeplinesc atribuţiile asumate. Monitorul, cu ajutorul experţilor, atunci când este necesar pentru contractul în cauză, urmăreşte atent toate etapele procedurii de contractare şi implementarea contractului, semnalizând orice încălcări sau îngrijorări ale celor implicaţi. De asemenea, monitorul independent pregătește în mod regulat rapoarte publice privind transparenţa şi corectitudinea procesului în cauză.

 

Activităţi derulate de monitor

Printre activitățile pe care le poate derula monitorul extern se numără:

 • Examinează documentele, rapoartele şi etapele pregătitoare derulate de autorități în timpul procesului de licitație, pentru a putea detecta riscurile de corupție.
 • Examinează şi oferă punctul de vedere propriu cu privire la documentele licitației înainte ca acestea să fie publicate, inclusiv urmărirea specificațiilor care pot fi în favoarea unuia sau a mai multor ofertanți.
 • Facilitează, promovează şi ia parte la audierile publice.
 • Ia parte la întrunirile realizate de către autoritate şi potențialii ofertanți.
 • Monitorizează schimbul de întrebări şi răspunsuri, pentru a verifica dacă informaţiile sunt disponibile în mod egal tuturor ofertanților.
 • Organizează, conduce sau facilitează întâlnirile, sesiunile de formare etc. unde PI este explicat şi, de asemenea, poate elabora materiale suport.
 • Verifică dacă procedura de achiziţie stabilită este derulată într-un mod riguros.
 • Revizuiește documentul de anunțare a câștigătorului pentru a verifica dacă decizia este fundamentată în mod corespunzător şi participă la întâlnirea de desemnare a câştigătorului, după caz.
 • Inspectează șantierele de construcții, vizitează sediul contractantului şi analizează rapoartele elaborate pe subiect, pentru a identifica semnele unor posibile iregularități pe parcursul executării contractului respectiv.
 • Analizează conținutul şi procedurile generate de schimbările contractuale pe parcursul implementării.
 • Păstrează legătura cu comunitățile locale sau cu utilizatorii finali ai bunurilor sau serviciilor contractate, pentru a strânge informații sau plângeri referitoare la execuția contractului care ar putea evidenția cazuri de corupție.
 • Comunică cu conducerea superioară a autorității în legătură cu neregulile pe care le-a găsit şi, acolo unde este necesar, cu autoritățile judiciare.
 • Primește şi se ocupă cu plângerile legate de Pactul de Integritate şi oferă clarificări în acest sens.
 • Raportează părților semnatare ale Pactului de Integritate, autorităţii contractante, organizaţiei neguvernamentale şi opiniei publice, informaţii cu privire la procesul de monitorizare, în concordanţă cu procedura aprobată în acest sens.
 • Poate să facă propuneri de îmbunătățire a procesului contractual, bazate pe experienţa proprie ca monitor independent.

Activitatea de monitorizare realizată în înţelesul şi pe parcursul Pactului de Integritate nu include în mod necesar furnizarea serviciului de monitorizare sau al controlului calității. Incluzând aceste acțiuni, sarcinile celui care supraveghează s-ar putea să devină mult mai dificile şi pot conduce la un eventual conflict de interese. În principiu, pe parcursul execuției contractului entitatea independentă de monitorizare supraveghează integritatea auditorilor şi a supervizorilor care supraveghează calitatea şi serviciul. Pe parcursul etapei de execuție a contractului, majoritatea riscurilor de corupție sunt asociate cu luarea de  mită. Pentru a avea rapoarte de supraveghere şi un audit pozitiv şi sigur este bine să existe o a treia parte care să supravegheze întreaga situație. Prin urmare, este recomandat ca funcțiile supraveghetorului să fie focusate pe două aspecte: asigurarea faptului că îndatoririle stabilite în Pactul de Integritate sunt îndeplinite şi, respectiv, pe protejarea transparenţei şi integrității procesului contractual