Modalităţi prin care operatorii economici pot adera la Pactele de Integritate