PROPUNERI pentru utilizarea Pactelor de Integritate în implementarea Acordului de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027 și a programelor aferente.