Handbook for Curbing Corruption in Public Procurement

Ghidul se adresează tuturor categoriilor de stakeholderi şi cuprinde exemple de bună practică în achiziţiile publice, metode de a combate corupţia în domeniu.

 

Integrity pacts in the water sector. An implementation guide for government officials

Ghidul este util pentru reprezentanţii sectorului public care sunt hotărâţi să combată corupţia în contractările publice, prin implementarea de Pacte de Integritate. Exemplele de bună practică sunt cu precădere din sectorul apelor.

 

The integrity pact - A powerful tool for clean bidding

Broșura exemplifică atât modul în care Pactele de Integritate reglementează mediul de afaceri și desfășurarea corectă a licitațiilor, cât și modalitatea în care acestea pot fi aplicate.

 

Integrity Pacts in Public Procurement - An implementation guide

Ghidul își propune să reliefeze cele mai importante aspecte privind implementarea unui Pact de Integritate, acesta fiind destinat cu precădere administrației publice.

 

Integrity pacts - Preventive tool to combat corruption in construction business and services

Ghidul se adresează tuturor categoriilor de stakeholderi. Cuprinde informații introductive privind Pactele de Integritate, combaterea și prevenirea actelor de corupție.

 

What are Integrity Pacts?

Broșura prezintă cele mai importante aspecte privind Pacturile de Integritate și importanța implementării acestora.