Bine ați venit în platforma dedicată avertizărilor de integritate din proiectul „Pactele de  integritate – mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor europene”, coordonat de Transparency International și finanțat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO).

Avertizarea de integritate privind implementarea Pactelor de Integritate

Vă aducem la cunoștință că prezenta secțiune se adresează direct și exclusiv proiectelor în care sunt implementate Pactele de Integritate sub monitorizarea Transparency International Romania și Institutului pentru Politici Publice:

  • „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, finațat prin Programul Operațional Regional
  • „Sistem de management integrat al școlarității”, implementat de Ministerul Educației Naționale, finațat prin Programul Operațional Competititvitate
  • „E-cultura: Bibloteca digitală a României” implementat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, finațat prin Programul Operațional Competititvitate

Informaţiile furnizate pe acest site, prin completarea formularului on-line de sesizare, vor fi preluate și prelucrate de Transparency International România în conformitate cu Procedura de preluare și gestionarea a sesizărilor în cadrul proiectului Pactele de  integritate – mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor europene.

Oricare dintre participanţii la procedura de achiziţie, inclusiv angajaţii autorităţii contractante, poate formula sesizări cu privire la nerespectarea obligaţiilor legale privind transparenţa şi integritatea procedurilor de achiziţie publică, precum şi a obligaţiilor asumate prin Declaraţia privind Pactul de Integritate. Aceste sesizări au natura juridică a petiţiilor sau a avertizărilor de integritate prevăzute de Legea nr. 571/2004, după caz.

Prin completarea acestui chestionarului dobândiţi calitatea de avertizor de integritate, iar dacă sunteți angajat într-o instituție sau autoritate publică dobândiţi calitatea de avertizor în interes public în sensul stabilit de prevederile Legii nr. 571/2004, urmând a beneficia de mijloacele de protecţie prevăzute de acestea.

Termeni specifici

Avertizor de integritate - persoana care face o avertizare de integritate  şi care este angajat al uneia dintre autoritățile contractante sau al unui ofertant/ contractor, semnatari ai Pactului de Integritate

Sesizare  - cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.  

Avertizarea de integritate - sesizarea formulată cu bună-credinţă de un angajat al autorității contractante sau al unui ofertant/ contractor cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a Pactului de Integritate.

Prin completarea acestui chestionar on-line vă exprimaţi acordul cu privire la prelucrarea de către Transparency International România a datelor furnizate, acesta fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 12009.

Completeaza formularul de sesizare