• Transparency International România face apel la responsabilitate si transparenta, fara “tunuri comerciale” in timpul starii de urgenta

  În conformitate cu anunțul public făcut de Președintele României, urmează a se declara starea de urgență în baza prevederilor OUG nr.1/1999 aprobată prin Legea nr. 453/2004, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 164/2019, în contextul epidemiei COVID-19 Coronavirus. Amintim în context că exista ca fază intermediară și măsura declarării stării de alertă, propusă de grupul de suport tehnic-științific, dar care a fost ignorată de Consiliul Național pentru Situații Speciale de urgență.

 • Transparency International Romania calls for responsibility and transparency in time of crisis

  According to the public announcement made by the President of Romania, the state of emergency is to be declared based on the provisions of the Government Emergency Ordinance (GEO) no. 1/1999 approved by Law no. 453/2004, as amended and supplemented by Law no. 164/2019, in the context of the COVID-19 epidemic crisis. In this context, we remind that there would have been possible an intermediate phase: the measure of declaring the state of alert, proposed initially by the technical-scientific support group, but version was ignored by the National Council for Special Emergency Situations.

 • Rapoarte de monitorizare lansate în cadrul proiectului Pactele de Integritate


  Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice au lansat miercuri, 4 martie 2020, două rapoarte de monitorizare elaborate în cadrul proiectului Pactele de Integritate– mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE”, finanțat de Comisia Europeană.

  Evenimentul a avut loc miercuri, 04 martie 2020, între orele 14:00-16:00 şi s-a bucurat de prezenţa a numeroşi reprezentanţi din instiuţii publice, organizaţii neguvernamentale, specialişti în achiziţii publice.

 • Lansarea a două rapoarte de monitorizare în cadrul proiectului Pactele de Integritate


  Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice lansează două rapoarte de monitorizare elaborate în cadrul proiectului Pactele de Integritate– mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE”, finanțat de Comisia Europeană.

  Evenimentul va avea loc miercuri, 04 martie 2020, între orele 14:00-16:00, la Impact Hub Universitate, str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, București.

  În cadrul evenimentului vor fi prezentate două rapoarte având ca temă modul de desfășurare a achizițiilor publice din proiectele:

  • Creșterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România implementat de ANCPI cu finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;
  • E-cultura: Biblioteca digitală a României implementat de Ministerul Culturii cu finanțare prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.