• Rapoarte de monitorizare lansate în cadrul proiectului Pactele de Integritate


  Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice au lansat miercuri, 4 martie 2020, două rapoarte de monitorizare elaborate în cadrul proiectului Pactele de Integritate– mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE”, finanțat de Comisia Europeană.

  Evenimentul a avut loc miercuri, 04 martie 2020, între orele 14:00-16:00 şi s-a bucurat de prezenţa a numeroşi reprezentanţi din instiuţii publice, organizaţii neguvernamentale, specialişti în achiziţii publice.

 • Lansarea a două rapoarte de monitorizare în cadrul proiectului Pactele de Integritate


  Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice lansează două rapoarte de monitorizare elaborate în cadrul proiectului Pactele de Integritate– mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE”, finanțat de Comisia Europeană.

  Evenimentul va avea loc miercuri, 04 martie 2020, între orele 14:00-16:00, la Impact Hub Universitate, str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, București.

  În cadrul evenimentului vor fi prezentate două rapoarte având ca temă modul de desfășurare a achizițiilor publice din proiectele:

  • Creșterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România implementat de ANCPI cu finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;
  • E-cultura: Biblioteca digitală a României implementat de Ministerul Culturii cu finanțare prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.