Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor

Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor la procedurile de selecţie în vederea CONTRACTĂRII EXPERŢILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE, CARTE FUNCIARĂ ȘI CADASTRU PENTRU MONITORIZAREA PACTELOR DE INTEGRITATE până la date de 12 iunie 2018.

Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor

Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor la procedurile de selecţie în vederea CONTRACTĂRII A 16 EXPERŢI PENTRU MONITORIZAREA PACTELOR DE INTEGRITATE până la date de 27 aprilie

16 EXPERŢI PENTRU MONITORIZAREA PACTELOR DE INTEGRITATE

Transparency International Romania, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice anunţă deschiderea procedurii de selecţie în vederea CONTRACTĂRII A 16 EXPERŢI PENTRU MONITORIZAREA PACTELOR DE INTEGRITATE (opt experți seniori și opt experți juniori), în cadrul proiectului „Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor Europene” Faza a II-a, al cărui scop este testarea Pactelor de Integritate – instrument dezvoltat de Transparency International pentru asigurarea integrității achizițiilor publice – în proiecte co-finanțate de Fondurile Europene Structurale și de Investiții în România, în paralel cu mai multe state membre ale Uniunii Europene.