Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor la procedurile de selecţie în vederea CONTRACTĂRII EXPERŢILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE, CARTE FUNCIARĂ ȘI CADASTRU PENTRU MONITORIZAREA PACTELOR DE INTEGRITATE până la date de 12 iunie 2018.