Dan Vlădescu: Societatea civilă are un rol major în derularea procedurilor de achiziţii publice

Atenţie la noile schimbări aduse legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice

Modalităţi prin care operatorii economici pot adera la Pactele de Integritate

Schimbările pe care Pactele de Integritate le aduc în procedurile de achiziţii publice

Trei instituţii publice au semnat - Pacte de Integritate pe proiecte cu fonduri europene

Conflictul de interese - o provocare a legislației naționale

Măsuri la nivelul UE pentru promovarea unei culturi a integrităţii în achiziţiile publice.

Bune practici: Ministerul Educaţiei îşi asumă Pactul de Integritate în monitorizarea achiziţiilor publice

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș: Transparentizarea cu orice preţ în achizițiile publice este necesară

Monitorii externi trebuie să înțeleagă foarte bine sistemul legislativ aplicabil pentru a putea depista nereguli.

Pagini