Guvernul României

http://www.gov.ro

Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

http://dialogcivic.gov.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene

http://www.mdrap.ro/

Ministerul Educaţiei Naţionale

http://www.edu.ro/

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

http://anap.gov.ro/web/

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

http://www.ancpi.ro/pages/home.php

Institutul Naţional de Statistică

http://www.insse.ro/cms/

Monitorul Oficial

http://www.monitoruloficial.ro/

Consiliul Concurenţei

http://www.consiliulconcurentei.ro/ro/despre-noi.html

Curtea Constituţională

https://www.ccr.ro/

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

http://www.onpcsb.ro/

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

http://www.dataprotection.ro/