1. Generalitati proiect

Titlul proiectului: Sistem integrat de management al școlarității

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate

Beneficiar: Ministerul Eucației Naționale

Buget: 30.000.000 €

Perioada de implementare: estimate 2018-2021

 

2. Obiective și activități planificate

Principalele activități planificate sunt:

  • lansarea și implementarea serviciilor de dezvoltare și implementare pentru soluția software / infrastructura ITC pentru catalogul electronic;
  • lansarea și implementarea managementului de proiect și a achizițiilor de servicii / produse suplimentare necesare pentru proiect;
  • asigurarea interconectării între utilizatorii platformei;
  • instruirea personalului care va utiliza platforma;
  • dezvoltarea structurii conținutului digital (bazată pe structura detaliată a tipurilor de utilizatori);
  • activități de informare și publicitate (asigurarea standardelor de vizibilitate și de comunicare);
  • activități de audit pentru proiect (finale și / sau intermediare, financiare și / sau tehnice).

 

3. Rezultate estimate

Proiectul va oferi o platformă informatică în care sunt disponibile detalii educaționale la nivel național. Pentru societate, proiectul va contribui la îmbunătățirea calității actului educațional (în subsidiar proiectul va promova parteneriatul părinte-școală).

 

4. Pactul de Integritate

Descarca PDF

5. Implementarea activităților și achizițiilor

Proiectul se află în pregătire și va fi despu spre finanțare la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în 2018.

 

6. Rapoarte de monitorizare

Până în present nu au fost elaborate rapoarte de monitorizare.