Scop:
Promovarea utilizării pactelor de integritate în salvgardarea fondurilor UE împotriva fraudei şi corupţiei, precum și ca un instrument de creștere a transparenței și a responsabilității, de sporire a încrederii în contractarea autorităților și Guvernului, de contribuire la o bună reputație a autorităților contractante, de a conduce la economii de costuri și de a îmbunătăți concurența prin proceduri de achiziții publice mai bune.

Perioada de implementare:
martie 2015 – septembrie 2015

Parteneri:
TI Romania sub coordonarea TI-Secretariat

Obiectiv:

  • Promovarea introducerii pactelor de integritate în procedurile de achiziţii publice

Activităţi:

  • Organizarea de 4 consultări cu actori-cheie în domeniul achizițiilor publice
  • Diseminarea de broșuri despre pactele de integritate și rolul lor în cadrul procedurilor de achiziții publice
  • Efectuarea de întâlniri cu conducerea autorităților de management, în cadrul cărora s-a discutat despre implicarea lor în semnarea unor pacte de integritate viitoare

Rezultate:

  • 4 întâlniri de lucru
  • 500 de broşuri
  • 4 expresii de interes depuse de autoritățile naționale

 

Valoarea proiectului:
8000 EUR

Finanţatori:
Comisia Europeană – DG REGIO