Ce sunt Pactele de Integritate?

Instrument pentru reducerea corupției în achizițiile publice

Pactele de Integritate reprezintă un acord între autoritatea publică, în calitate de parte contractantă, și companiile care participă la licitație, în calitate de ofertanți. Părțile implicate își asumă un comportament integru și se angajează să nu ofere și să nu ceară mită, să nu ajungă la înțelegeri secrete pentru influențarea acordării contractelor și să nu încurajeze fapte de corupție, nici înainte de încheierea contractului și nici pe perioada executării acestuia.

Totodată Pactele instituie o formă de transparentizare a achiziţiei publice prin facilitarea accesului unei terţe părţi la acest proces în calitate de monitor. Monitorul este de regulă o organizaţie a societății civile, iar monitorizarea poate fi derulată de la începutul procesului de achiziţie şi până la finalizarea implementării contractului respectiv.

Pactele de Integritate au o utilitate incontestabilă

O dată semnate, Pactele nu se rezumă numai la angajamentul declarat de a descuraja orice acte de corupție. Ele prevăd și o serie de măsuri care sporesc gradul de transparență, îngreunând astfel, în mod efectiv, abaterea de la regulile stabilite. Astfel se permite o mai bună monitorizare a procesului de atribuire a contractelor, dar și a executării acestora, prin intermediul societății civile. În acest sens, monitorul civil îndeplinește un rol esențial, urmărind îndeaproape toate etapele procedurii de atribuire și implementare a contractului și semnalând eventualele nereguli.

Instrumentul Pactelor a fost elaborat de Transparency Internaţional în anii `90 pentru a sprijini guvernele, mediul de afaceri și societatea civilă în eforturile de prevenire a corupției în sectorul achizițiilor publice.

Obiective urmărite

Principalele obiective urmărite prin aplicarea Pactelor de Integriate

Clarificarea regulilor „jocului” pentru cei implicați și diminuarea costurilor asociate corupției în achizițiile publice, atât în plan financiar cât și la nivel de impact social.

Consolidarea încrederii publice în autoritățile statului în procesele de achiziții publice, prin transparentizarea procedurilor și supunerea acestora controlului monitorului civil.

Încurajarea unui climat investițional favorabil, întrucât Pactele reprezintă o garanție că niciunul dintre competitori nu va beneficia de avantaje injuste, derivate din mită sau alte favoruri.

Atenţie însă că aplicarea Pactelor de Integritate nu garantează eliminarea în totalitate a corupției din procesele de achiziții publice, așadar sunt necesare măsuri complementare în acest sens.

În același timp, este esențial ca acest instrument să fie implementat în mod corect, în caz contrar Pactele de Integritate pot avea efectul de a cosmetiza procese defectuoase. Acesta este însă un risc care apare în cazul majorității măsurilor de prevenire a corupției și nu trebuie să descurajeze aplicarea instrumentelor în cauză, ci dimpotrivă, trebuie să determine o aplicare cât mai riguroasă și onestă a mijloacelor de combatere a corupției.

Beneficiile aduse semnatarilor

Pactele de Integritate contribuie la reducerea riscului de corupție, prin asumarea angajamentului unei conduite integre de către instituțiile publice și mediul de afaceri, dar și prin implicarea informală a societății civile cu expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Printre beneficiile pe care un astfel de instrument le aduce semnatarilor, atât instituţii publice cât şi companii, se numără: creşterea încrederii publice în entităţile semnatare; derularea de proiecte de calitate la costuri competitive; îmbunătăţirea procesului de achiziţii publice.

Instrument simplu și flexibil

Pactele de Integritate sunt instrumente flexibile și ușor adaptabile, pot fi implementate în cadrul autorităților contractante care permit implementarea standardelor dorite, nefiind necesare reforme juridice adiționale.

Consolidează încrederea publică

Utilizarea acestui tip de pact îmbunătățeşte credibilitatea și legitimitatea autorității contractante. Oricine este gata să își expună procedura de achiziție publică pentru controlul unui monitor independent și prin el către public, nu are nimic de ascuns.

Asigură calitatea proiectelor și diminuează costurile

Pactele de Integritate permit autorităţilor să reducă costurile și să prevină copupţia din cadrul contractărilor publice. Ofertanţii se obligă să nu agreeze înţelegeri secrete, fiind astfel motivaţi să pregătească oferte competitive și prin urmare contractul public se va implementa în cel mai bun mod posibil.

Se îmbunătățeşte procesul de achiziţii publice

Pactele de Integritate pot identifica problemele sistemice din cadrul unei autorități contractante, iar corectarea acestora va putea aduce îmbunătățiri considerabile pentru viitoarele procese de achiziții publice. De asemenea, Pactele pot să încurajeze anumite schimbări instituționale precum utilizarea cu precădere a sistemelor de e-achiziții.

Atestă leadershipul

Prin implementarea Pactelor de Integritate, autoritățile contractante pot demonstra că sunt inovatoare și oferă un exemplu bun de urmat. Din această perspectivă, acest instrument sprijină oficialii publici care sunt determinați să lupte împotriva corupției și care doresc să își protejeze munca depusă în proiectele derulate. În acelaşi timp, prin intermediul Pactelor, societatea civilă cu rol de monitor contribuie la asigurarea integrității proceselor de achiziții publice.

 

Elemente cheie pentru eficienţa Pactelor de Integritate

Există o serie de elemente cheie care trebuie respectate pentru a asigura eficienţa Pactelor de Integritate:

Voinţa politică a instituției publice ca autoritate contractantă de a implementa pactul de integritate la nivel extensiv, implicit voinţa politică a reduce corupţia şi de a promova integritatea în achiziţiile publice.

Transparenţa fiecărei etape parcurse în derularea contractului de achiziţie

Monitorizarea independentă a procesului de implementare a pactului.

Implicarea mai multor părţi interesate din societatea civilă, instituţiile publice, mediul privat.

Etapele procesului de contractare