Titlul proiectului: Promovarea și implementarea Pactelor de Integritate în ITI Delta Dunării

Beneficiar: Transparency International Romania

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea transparenței și responsabilității în ceea ce privește gestionarea neregulilor și riscurilor de corupție, prin implicarea societății civile în monitorizarea unui proiect finanțat prin ITI Delta Dunării. Pactul de Integritate va da posibilitatea comunității locale și societății civile să se implice în asigurarea integrității investițiilor publice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Clădirea încrederii necesare pentru cooperarea interinstituțională în pregătirea și implementarea unui proiect emblematic/de importanță strategică pentru dezvoltarea generală a zonei Deltei Dunării, finanțat cu fonduri europene prin instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării;
  • Asigurarea transparenței achizițiilor publice și contractelor din cadrul ITI Delta Dunării prin acțiunile monitorului independent din societatea civilă, parte a Pactului de Integritate;
  • Creșterea responsabilității privind rezultatele proiectului selectat și al ITI, prin urmare creșterea încrederii cetățenilor prin implicarea comunităților impactate și a societății civile în monitorizarea integrității investițiilor publice în cadrul ITI Delta Dunării.

Rezultate așteptate:

Un Pact de Integritate și un memorandum de cooperare cu Autoritatea de Management, entitățile intermediare și autoritatea contractantă;

Rapoarte de monitorizare specifice Pactului de Integritate privind relevanța proiectului pentru comunitățile impactate, concordanța proiectului cu interesul public general în ceea ce privește  integritatea în pregătirea achizițiilor publice;

Cel puțin 25.000 de cetățeni informați prin intermediul canalelor de comunicații digitale, tipărite și radio; 9 întâlniri cu comunitatea locală și dezbateri publice organizate.

Perioada de implementare: Iulie 2023 – Iunie 2026

Buget: 200.000 €

Contact manager de proiect: georgiana.ciuta@transparency.org.ro

Finațator: Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, DG REGIO