Denumire proiect: „Pactele de integritate – mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE. Faza II”, proiect finanțat de Comisia Europeană (2015CE 16BAT098).

Denumire contract: Achiziție de servicii de publicitate pentru producerea și difuzarea online a două spoturi video animate

Către: Potențiali ofertanți la procedura de achiziție având ca obiect „Achiziție de servicii de publicitate pentru producerea și difuzarea online a două spoturi video animate”

Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă cu sediul în Bd. Gral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, etaj 3, sector 1, cod 10336, Bucureşti, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr 7/2004, cod fiscal RO12486550, date de contact tel: 0316606000, fax: 316606006, email: office@transparency.org.ro transmite invitaţia de participare la procedura de achiziție de servicii de publicitate pentru producerea și difuzarea online a două spoturi video animate în cadrul proiectului „Pactele de integritate – mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE. Faza II”, în cadrul căruia Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă este partener cu Transparency International e.V. (Secretariat), proiect finanțat de Comisia Europeană prin DG REGIO.

Proiectul are ca obiectiv testarea Pactelor de Integritate în România, în paralel cu alte 10 state membre ale Uniunii Europene.

Pactele de Integritate (Integrity Pacts) reprezintă un acord între o instituţie publică şi o companie/un grup de companii participante la un proces de achiziţie publică. Acest acord implică angajamentul părților de a se abţine de la a plăti, oferi, solicita sau promite mită, trafic de influenţă sau orice alte forme de coluziune pe parcursul procesului de achiziție. Totodată, instituie o formă de transparentizare a achiziţiei, prin facilitarea accesului unei terţe părţi la acest proces în calitate de monitor extern. Monitorul este de regulă o organizaţie a societății civile, iar monitorizarea se poate desfăşura de la începutul procesului de achiziţie şi până la finalizarea implementării contractului. Pactele de Integritate sunt un instrument dezvoltat de Transparency International pentru a sprijini guvernele, operatorii economici și societatea civilă în eforturile de combatere a corupției. În cadrul inițiativei DG REGIO rolul lor este de a salvgarda fondurile europene împotriva fraudelor și a corupției, fiind un instrument de creștere a transparenței și responsabilității, îmbunătățire a condițiilor de concurență și creștere a eficienței cheltuirii fondurilor publice, creștere a nivelului de încredere în instituțiile publice.

Operatorii economici interesaţi sunt invitați să transmită o ofertă în acord cu termenii de referinţă anexaţi, până la data de 26.04.2021, ora 14:00. Transmiterea ofertelor se va face electronic, printr-un singur mesaj cu oferta atașată adresat către adresa de e-mail irina.lonean@transparency.org.ro.

Informații despre procedură și specificațiile tehnice sunt diponibile în documentele publicate mai jos.