2.000.000 de persoane informate despre Pactele de Integritate

Aproximativ două milioane de persoane au aflat despre Pactele de Integritate, prin intermediul unei campanii de informare derulate în mediul online, pe o perioadă de patru luni.

Campania online s-a derulat în perioada iunie – septembrie 2021, prin difuzarea a două spoturi video animate de aprox. 30 secunde (spot 1: Pactele de Integritate şi spot 2: Monitorul extern), precum şi a unui set de bannere online.

Cele două spoturi animate au înregistrat peste 200.000 de vizualizări în cele patru luni menționate și peste 400.000 de afișări, având o rată medie de vizualizare de 49%, ceea ce înseamnă că publicul țintă a avut un grad ridicat de interes pentru mesajul transmis.

Principalul obiectiv al campaniei a fost acela de a face cunoscute Pactele de Integritate ca instrumente de combatere a corupţiei şi fraudelor în cadrul achizițiilor publice, care oferă beneficii atât autorităţilor contractante cât și operatorilor economici. Pactele funcţionează ca protector pentru aceştia, prin implicarea monitorului extern, de regulă din societatea civilă, care se asigură că Pactele sunt respectate, iar proiectele de investiţii îndeplinesc toate normele de transparenţă, etică şi eficienţă.

Grupul țintă al campaniei online a inclus două categorii: Audienţă    generală (persoane cu vârsta între 18 și 63 de ani, din mediul urban, respectiv Audienţă specifică (persoane din: instituţii publice, universităţi; organizaţii neguvernamentale; Camere de comerţ; IMM-uri).

Campania a fost realizată în cadrul proiectului ”Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene, Faza 2”, implementat în 11 state europene, sub coordonarea Transparency International Secretariat și finanțat de Comisia Europeană. Parte a acestui proiect la nivel național, Transparency International Romania și Institutul pentru Politici Publice monitorizează, în perioada 2018-2021, achizițiile derulate în cadrul unor proiecte cu fonduri europene implementate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ministerul Culturii, Ministerul Educației.