Comunicat de presă

37 de recomandări de care Ministerul Justiției trebuie să țină cont în viitoarea Strategie Națională Anticorupție

 

Transparency International Romania a transmis miercuri, 10 martie 2021, o scrisoare deschisă adresată ministrului Justiției, în care sunt prezentate 37 de recomandări punctuale pentru elaborarea viitoarei Strategii Naționale Anticorupție.

Transparency International Romania a sprijinit elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, fiind parte din platforma de cooperare a societății civile, coordonată de Ministerul Justiției. Totodată, pe baza activităților derulate, inclusiv prin interacțiunea cu instituțiile publice și mediul privat, TI-Romania a putut face o analiză obiectivă a modului în care au fost înțelese și aplicate în ultimii cinci ani prevederile din SNA.

Principalele constatări ale TI-Romania cu privire la implementarea SNA 2016-2020:

nu a existat o abordare unitară la nivelul instituțiilor publice sau private cu privire la necesitatea punerii în aplicare a unor măsuri concrete de prevenire și combatere a corupției;

mijloacele electronice sunt prea puțin utilizate pentru prevenirea corupției sau detectarea timpurie a incidentelor de integritate;

componenta de prevenire a corupție rămâne slabă și nu a fost suficient dezvoltată prin implementarea SNA.

Consecventă principiilor și rolului de think thank asumat la nivel național, Transparency International Romania propune o serie de recomandări generale și 37 de recomandări punctuale de care Ministerul Justiției să țină cont în elaborarea următoarei Strategii Naționale Anticorupție. Printre aceste recomandări se numără:

standardizarea procedurilor administrative în administrația publică centrală și locală;

transparentizarea dialogului dintre sectorul public și societatea civilă, prin creșterea importanței Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI);

implementarea programului de digitalizare a ANAF;

transpunerea Directivei Europene privind Avertizarea de Integritate, în dialog cu societatea civilă și mediul privat;

elaborarea unui registru național de conformitate pentru întreprinderi și cetățeni, registru care să centralizeze într-o manieră ușor de înțeles toate obligațiile pe care întreprinderile și cetățenii le au în raport cu instituțiile publice;

stabilirea şi implementarea unui nivel minim pentru măsurile anticorupție pe care fiecare companie trebuie să le pună în aplicare.

includerea tematicilor legate de etică, integritate, conformitate, în programele şcolare de educație pentru societate și în programele de educație academică (universitară).
 

Toate recomandările TI-Romania sunt disponibile în Scrisoarea adresată ministrului Justiției, prezentată atașat acestui e-mail și pe site-ul www.transparency.org.ro.

Transparency International Romania își exprimă încrederea că Ministerul Justiției va da curs acestor recomandări, ele fiind menite să asigure o eficiență sporită în îndeplinirea misiunii SNA. Totodată ne exprimăm disponibilitatea de a participa la consultări și dezbateri cu privire la noua strategie și de a pune la dispoziția Ministerului Justiției expertiza noastră pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a măsurilor aferente implementării Strategiei Naționale Anticorupție.


În cei peste 20 de ani de activitate, Transparency International Romania a contribuit la înfiinţarea/consolidarea unor instituţii publice precum ANI, DGA, DNA; a elaborat peste 40 de politici publice, inclusiv cea privind protecția avertizorilor de integritate. Totodată a elaborat și implementat standarde de etică şi integritate pentru sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Georgeta Filip, specialist relaţii publice Transparency International Romania, e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro

Scrisoare deschisa catre Ministerul Justitiei