COMUNICAT DE PRESĂ

Principalele constatări în urma monitorizării achizițiilor publice

din două proiecte cu fonduri europene

Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice au lansat astăzi două rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice derulate în proiecte cu fonduri europene.

Cele două documente au fost prezentate în cadrul unei dezbateri online la care au participat peste 30 de persoane, specialiști în domeniul achizițiilor din instituții publice, organizații neguvernamentale și mediul academic.

Principalele concluzii:

  • În lipsa unor prevederi legislative sau standarde naționale privind publicitatea dosarelor de achiziții și a informațiilor legate de implementarea contractelor de achiziții publice, acestea nu sunt disponibile public din oficiu și în formate ușor de prelucrat. Acest aspect îngreunează monitorizarea implementării contractelor de investiții publice.
  • Consultarea pieței, recomandată în anii anteriori de monitorul independent, a condus la o serie de decizii care au crescut interesul operatorilor economici din domeniul topografiei și geodeziei pentru contractele de cadastru sistematic scoase la licitație de ANCPI.
  • In anii 2019, 2020 și 2021 s-au produs unele întârzieri în demararea procedurilor de achziții din cauza întârzierilor în aprobarea bugetului de stat.
  • Adoptarea unor poziții agresive, de forță, în relația contractuală, a dus mai degrabă la blocaje și acumularea de întârzieri decât la rezolvarea problemelor.
  • Sursa unor blocaje este greu de identificat având în vedere că relația dintre contractori și subcontractori rămâne în mare măsură necunoscută autorității contractante și publicului, chiar și în contextul Pactului de Integritate.

Cele două rapoarte de monitorizare surprind modul de desfășurare a achizițiilor publice din proiectele: Creșterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România, (implementat de ANCPI cu finanțare prin POR 2014-2020), respectiv E-cultura: Biblioteca digitală a României (implementat de Ministerul Culturii cu finanțare prin POC 2014-2020).

Pe baza datelor analizate și a concluziilor obținute, Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice, în calitate de monitori independenți, propun și o serie de soluții pentru remedierea problemelor constatate în cadrul etapei de monitorizare.

Rapoartele sunt disponibile atașat și pe site-ul www.pactedeintegritate.ro. Documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor Europene” Faza a II-a, finanțat de Comisia Europeană.

Pactele de Integritate sunt un instrument de prevenire a corupției și promovare a bunei administrări în contractele publice, inițiat de Transparency International, propus de Comisia Europeană pentru creșterea eficienței și transparenței în achizițiile publice. În prezent proiectul este implementat în 11 state membre ale UE, inclusiv în România.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Irina Lonean, Transparency International România, e-mail: irina.lonean@transparency.org.ro, tel: 0744.367.079.

Raport de monitorizare ANCPI
Raport de monitorizare Cultura
Comunicat de presa Rapoarte de monitorizare