20 Mai 2021

București

COMUNICAT DE PRESĂ

Radiografia sistemului de achiziții publice

  • Jumătate dintre operatorii economici au identificat cel puțin o procedură de achiziții publice în care nu au putut să participe din cauza condițiilor de calificare limitative, sau a criteriilor tehnice mult prea restrictive.
  • Cu cât sistemul electronic de achiziții publice este mai bine cunoscut de către utilizatori, cu atât este perceput ca fiind mai transparent și mai clar.
  • În schimb, percepția generală este că există metode de “ocolire” a SICAP.

Sunt doar câteva dintre concluziile Raportului de cercetare sociologică privind „Percepția mediului de afaceri și a societății civile cu privire la integritatea în achiziții publice”, raport publicat astăzi de Transparency International Romania și Institutul pentru Politici Publice.

În cadrul raportului de cercetare au fost analizați factorii care pot cauza probleme în achizițiile publice derulate în sistem electronic, prin platforma SICAP/SEAP. Pentru relevanța datelor, au fost chestionate peste 900 de persoane, însemnând operatori economici (firme) cu experiență sau potențial de a participa la achiziții publice (eșantion reprezentativ la nivel național), reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

La nivel general, sistemul electronic de achiziții publice este perceput ca fiind greoi, dificil, stufos, lipsit de transparență, un sistem în care prețul de achiziție este de multe ori problematic, prin utilizarea criteriului „prețul cel mai scăzut”, în detrimentul calității. Specificații tehnice „cu dedicație”, criterii de selecție „cu dedicație”, divizarea artificială a achizițiilor pentru a face doar achiziții directe sunt trei dintre cele mai întâlnite forme de eluadare a sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind menționate de toate grupurile intervievate în cadrul cercetării.

În schimb, răspunsurile oferite la întrebări punctuale, pe aspecte care țin mai degrabă de gradul de experiență și expertiză al utilizatorului, relevă un aspect important: cu cât sistemul de achiziții este mai bine cunoscut, cu atât este perceput ca fiind mai transparent și mai clar. Peste 50% dintre operatorii economici au acordat note de la 8 la 10 în ceea ce privește ușurința utilizării SICAP. In același timp, peste 49% au identificat cel puțin o procedură de achiziții publice în care nu au putut participa din cauză că informațiile/solicitările formulate și criteriile de atribuire au fost mult prea specifice, limitative.

În privința gradului de integritate, peste jumătate dintre jurnaliști și peste 70% dintre operatorii economici și ONG-uri consideră că integritatea este asigurată în achizițiile publice derulate în sistem electronic, licitațiile trucate fiind mai degrabă excepția decât regula. Semnalul de alarmă însă rămâne, având în vedere că peste 50% dintre cei intervievați consideră că există metode de “ocolire” a sistemului electronic.

Raportul integral este disponibil atașat și pe site-ul www.pactedeintegritate.ro. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor Europene” Faza a II-a.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Irina Lonean, Transparency International România, e-mail: irina.lonean@transparency.org.ro, tel: 0744.367.079.