Română
 
1 Start 2 prelucrare

Pentru a continua, avem nevoie de confirmarea dumneavoastră privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

 


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular, in condiţiile art 15-22 din Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) care poate fi consultat aici

Informatiile privind "politica de prelucrare a datelor cu caracter personal" le puteti citi aici

 


Am luat la cunostinta si sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in cadrul proiectului