Pandemia COVID-19 a testat capacitatea multor guverne de a răspunde rapid și eficient nevoilor comunităților. Pactele de Integritate oferă autorităților din întreaga UE o ocazie oportună de a colabora cu societatea civilă și de a crea o mai mare transparență și responsabilitate în ceea ce privește achizițiile publice.