Ghidul se adresează tuturor categoriilor de stakeholderi. Cuprinde informații introductive privind Pactele de Integritate, combaterea și prevenirea actelor de corupție.