• Transparency International Romania announces the extended deadline for applications

    Transparency International Romania announces the extended deadline for applications for the selection procedure for the CONTRACTING OF PUBLIC PROCUREMENT, LAND BOOKS AND CADASTER EXPERTS FOR MONITORING INTEGRITY PACTS until June 12, 2018.

  • Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor

    Transparency International anunţă prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor la procedurile de selecţie în vederea CONTRACTĂRII EXPERŢILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE, CARTE FUNCIARĂ ȘI CADASTRU PENTRU MONITORIZAREA PACTELOR DE INTEGRITATE până la date de 12 iunie 2018.