Atunci când se implementează un Pact de Integritate, autoritatea (cu sprijinul unui ONG) se asigură că toate activităţile prevăzute în procesul Pactului de Integritate sunt într-adevăr realizate: selecţia procedurii şi a proceselor achiziției publice unde va fi implementat; structura procesului Pactului de Integritate conform ţintelor şi a circumstanţelor; alegerea aranjamentelor de implementare; selecţionarea monitorului extern şi – după ce toate acestea sunt puse la punct – trecerea Pactului prin toate etapele contractuale.