• Scrisoare deschisă catre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana Societatea civila sprijina integritatea in achizitii publice

    Mai multe organizaţii din societatea civilă au trimis astăzi Guvernului României şi Comisiei Europene o scrisoare deschisă în care solicită măsuri concrete pentru asigurarea integrității în achiziţii și în utilizarea fondurilor europene. Acestea propun ca Pactele de Integritate să devină un instrument mai des folosit pentru prevenirea corupţiei din achizițiile publice. Pactele de Integritate sunt un instrument dezvoltat de Transparency International în anii ’90, prin care cetăţeni, experţi şi organizaţii din societatea civilă se pot implica în monitorizarea achiziţiilor publice. Din 2015, mecanismul este pilotat la nivelul Uniunii Europene în 11 state-membre, printre care şi România.

  • Open letter addressed to the Romanian Government and European Commission

    Several civil society organizations addressed today an open letter to the Romanian Government and the European Commission requesting concrete measures to ensure integrity in public procurement and in the use of European funds. They propose that Integrity Pacts become a more commonly used tool for preventing corruption in public procurement. Integrity Pacts are a tool developed by Transparency International in the 1990s, through which citizens, experts and civil society organizations can become involved in monitoring public procurement. Since 2015, the mechanism is piloted at the level of the European Union in 11 member states, including Romania.

  • 37 de recomandări de care Ministerul Justiției trebuie să țină cont în viitoarea Strategie Națională Anticorupție

    Transparency International Romania a transmis miercuri, 10 martie 2021, o scrisoare deschisă adresată ministrului Justiției, în care sunt prezentate 37 de recomandări punctuale pentru elaborarea viitoarei Strategii Naționale Anticorupție.

    Transparency International Romania a sprijinit elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, fiind parte din platforma de cooperare a societății civile, coordonată de Ministerul Justiției. Totodată, pe baza activităților derulate, inclusiv prin interacțiunea cu instituțiile publice și mediul privat, TI-Romania a putut face o analiză obiectivă a modului în care au fost înțelese și aplicate în ultimii cinci ani prevederile din SNA.